Period

Схема

startDate:

рядок, Date

OpenContracting Description: Початкова дата періоду.

endDate:

рядок, Date, обов’язково

OpenContracting Description: Кінцева дата періоду.

Значення startDate завжди повинно йти перед endDate.

Date

Дата/час у Date Format: ISO 8601.

Value

Схема

amount:

float, обов’язково

OpenContracting Description: Кількість як число.

Повинно бути додатнім.

currency:

рядок, обов’язковий

OpenContracting Description: Валюта у трибуквенному форматі ISO 4217.

valueAddedTaxIncluded:
 

bool, обов’язково

Change

Схема

id:

uid, генерується автоматично

Ідентифікатор цієї зміни.

rationale:

рядок, багатомовний, обов’язковий

Опис причини змін договору

rationaleTypes:

Список рядків, обов’язково

Тип причини додання змін до договору

Внесення змін до істотних умов договору можливі у випадках, описаних частиною четвертою статті 36 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Можливі значення рядка:

 • volumeCuts - Зменшення обсягів закупівлі

  зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

 • itemPriceVariation - Зміна ціни за одиницю товару

  зміна ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

 • qualityImprovement - Покращення якості предмета закупівлі

  покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

 • durationExtension - Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об’єктивні обставини)

  продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

 • priceReduction - Узгоджене зменшення ціни

  узгоджена зміна ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

 • taxRate - Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів

  зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

 • thirdParty - Зміна сторонніх показників (курсу, тарифів...)

  зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

 • fiscalYearExtension - Продовження строку дії договору на наступний рік

  зміна умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36.

  Стаття 36 Частина 5: Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

date:

рядок, Date, генерується автоматично

dateSigned:

рядок, Date

contractNumber:

рядок

status:

рядок, обов’язковий

Поточний статус зміни.

Можливі значення:

 • pending - ця зміна додана.

 • active - ця зміна підтверджена/застосована.

Схема роботи

digraph G {
  A [ label="pending*" ]
  B [ label="active"]
   A -> B;
}

* позначає початковий стан